Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Biển đông sóng nổi

Trải bao năm tháng vẫn chưa già
Nhân thế, trường đời mãi ngợi ca
Thi phú Duy - Anh vẫn diễn tuyệt
Tài hoa Phu - Tử tứ an hòa
Văn - Lâm xướng họa duyên vừa cận
Nã - Đại tao đàn ý dễ xa
Tuổi hạc an nhàn quên bão tố.
Thi nhân nét bút quý như ngà...Nguyễn Lý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét