Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Chúc mừng năm mới

Xuân nhâm thìn
Thi sỹ Nguyễn Lý và gia đình

Bác sĩ nhà thơ bậc sĩ hiền
Nét hình phúc hậu đẹp như tiên
Nghiên ngà nổi sóng vàng châu lục
Bát lụa phô hương vọng mọi miền
Cùng cháu rồng tiên danh động biển
Chung nguồn Nam Việt tiếng lừng Thiên
Nhâm thin năm mới chân thành chúc
Thi não anh hùng thọ bách niên.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét