Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Từ Gấm anh trao

Mênh mang muôn hướng, ước trào mênh
Ý nghĩa trang hoa ngỡ sóng duyềnh
Năm vận bang giao gieo tứ cội
Tám dòng thi phú nối từ ênh
Văn chương trang trải cùng sương gió
Học vấn ganh đua với thác ghềnh
Nguyễn Lý - Duy Anh cùng sánh bước
Xướng hòa tâm sự hết buồn tênh.Nguyễn Lý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét