Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Nghiệp đời

Chẳng ước mộng chi bạc với thuyền
Khỏe vui thanh thản đấy là tiên
Đức - nhân trời định gia phong tỏ
Tâm - trí Tổ ban vật báu truyền
Nghĩa trọng năng bồi tươi đạo lý
Tình thâm mải đắp thắm tơ duyên
Giúp già cùng trẻ xua tan bệnh
Ngày dạy tâm năng - tối tọa thiền.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét