Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bính thìn long giáng

Thế kỷ hai mươi xuất hiện Thầy
Diện thiêu cháy sẹm khói vờn mây
Vong lìa khỏi xác tim không trụy
Máu vẫn lưu thông nhịp khẽ... dày
Giải bệnh cứu già... già khỏe mãi
Xua sầu giúp trẻ... trẻ tươi ngay
Bính Thìn Long giáng dời an lạc
Nhiễm bệnh giải ngay chẳng héo gầy.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét