Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Tự tuýt còi

Núi vỡ rừng tan quỷ dữ moi
Lòng tham vô đáy chẳng thương nòi
Ôi phường kế xảo nhồi căng dạ
Ồ lũ mưu manh hút đầy vòi
Mải móc bọc vàng bao mạng tử
Cố đào quặng kẽm lắm thân toi
Luật trời xử phạt công bằng đấy
Tòa án lương tâm tự tuýt còi.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét