Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Ra khơi

Tỉnh hội hai vai gánh nhẹ nhàng
Tinh thần minh mẫn lực còn khang
Tâm năng truyền thụ vui muôn nẻo
Thơ phú giao lưu rộn nước làng
Nhân đức cha truyền tròn kiếp giữ
Trí tâm mẹ phú vẹn đời mang
Yêu đời mến nghiệp bền tay lái
Thuyền mủng ra khơi vững dạ vàng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét