Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Chúc mừng năm mới

Xuân nhâm thìn
Nhà thơ: Duy Anh và Gia đình

Nét bút cảo thơm sáng tỏ tường
Xuân về chân quý gửi từ chương
Cầu mong chăm họ luôn an lạc
Còn ước muôn dân mãi thịnh cường
Gia - đạo yên vui nhiều mến quý
Xướng - hòa thích thú lắm thân thương
Thơm hương Hồng - Lạc, sang tầng phúc
Thơ dệt tâm tư, rực ánh hồng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét