Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Túi vơi "Ngoẻo"

Khói độc mịt mù tỏa khắp nơi
Người ho như quốc miệng la trời
Già tăng huyết áp... trừ không đỡ
Trẻ bị tiểu đường... trị chẳng vơi
Bão giá ầm ầm mồm méo xệch
Mưa lương tý tách dạ phình hơi
Môi trường ô nhiễm đầy tai họa
Đến viện túi vơi "ngoẻo" hết đời.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét