Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Mẹ vẫn còn mơ

Xuân sắc hao mòn đã chớm đông!
Con xa! Chồng vắng, mỏi mòn mong...
Trời cao mây cuộn... âu sầu dạ
Đất rộng sương giăng nẫu nuột lòng
Thổn thức năm canh chờ Quảng Trị
Nghẹn ngào sáu khắc đợi miền Đông
Linh hồn liệt sĩ về trong mộng...!
Mẹ vẫn còn mơ "Hộp cốt hồng"!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét