Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Nét mực hường

Kính tặng thi sĩ Nguyễn Lý

Thầy thuốc - nhà thơ bốn biển tường
Tên người: "Nguyễn Lý" giỏi văn chương
Nghiên thần nổi sóng cầu an lạc
Bút thánh lừng hường chúc thịnh cường
Bách - Liễu nhân từ xây nghĩa cả
Quế - Hòe hiền thảo đắp tình thương
Mây trời đỏ rực vờn non Tản
Lưu mãi đời sau nét mực Hường.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét