Labels

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Nặng gánh văn chương

Xứ Nhãn Đường Thi nức nước làng
Cầu thơ nối nhịp mọi miền vang
Nguyệt hồ nổi sóng tình lai láng
Yên Lệnh trườn sông nghĩa rộn ràng
Bãi Sậy nghĩa quân mừng chiến dịch
Xích Đằng học sĩ đón vinh quang
Trời tung làn gió mừng hương bút
Tỏa giữa "Rừng Văn" thỏa dạ vàng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét